real estate menu left
real estate menu right
real estate company logo
Home Audit Finaniar
PDF Imprimare Email
 • Servicii de audit financiar pentru:
  • societati care, în conformitate cu legea , au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale , inclusiv societati aflate sub supravegherea CNVM;
  • societati care, desi nu au înca obligatia auditarii situatiilor financiare anuale, sunt interesate de un raport de audit pentru obtinerea de finantari;
  • societati la care investitorii doresc o certificare de specialitate privind rezultatele financiare anuale;
  • societati la care investitorii doresc tranzactionarea partilor sociale/actiunilor.
 • Servicii de consultanta privind auditul financiar pentru:
  • toate societatile care urmeaza a fi auditate, iar managementul doreste ca acest lucru sa nu reprezinte o surpriza , de obicei neplacuta, va putem asigura consultanta necesara pe tot parcursul anului, astfel încât, sfârsitul anului sa va gaseasca pregatit .
 • Servicii de pregatire a auditului financiar
  • daca sfârsitul anului va aduce echipa de audit si doriti sa pregatiti cât mai bine acest moment astfel încât raportul de audit sa fie unul fara rezerve; va oferim serviciile noastre care vor asigura cadrul general potrivit pentru desfasurarea în bune conditiuni a întregii actiuni.
 • Servicii de revizuire a situatiilor financiare
  • cand situatiile financiare anuale sunt finalizate si doriti revizuirea acestora în conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate (IAS si IFRS).
 • Servicii de certificare a bilantului contabil
 • Certificarea calificata a întocmirii situatiilor financiare anuale, recunoscute si de Ministerul de Finante
 • Due diligence review
 • Cenzorat si audit intern

Raport privind transparenta anul 2010

Raport privind transparenta anul 2011

 


Motorizat de Joomla!. Designed by: Joomla Template, joomla hosting. Valid XHTML and CSS.